Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji

Zawiadomienie o wygaśnięciu uprawnień z obligacji

Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą może być emitentem obligacji.

Przy emisji obligacji możliwe jest ustalenie zasad postępowania w sytuacji przekształcenia emitenta.

Warunki emisji obligacji mogą ustalać zasadę, że w sytuacji przekształcenia emitenta w inna spółkę handlową obligacje zamienne oraz prawa z nimi związane ulegną, na wniosek posiadacza obligacji, wygaśnięciu z dniem rejestracji spółki przekształconej za wynagrodzeniem dla posiadacza obligacji.

Spółka obowiązana jest zawiadomić wspólnika o fakcie wygaśnięcia uprawnień z obligacji w związku z przekształceniem w formie pisemnej.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN