Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

  1. Cel złożenia wniosku:

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na podstawie postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

Przesłanką wszczęcia postępowania jest utrata przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Chodzi wyłącznie o utratę tytułu wbrew woli wierzyciela, nie ma natomiast znaczenia, czy utrata tytułu wykonawczego była rezultatem określonego zachowania wierzyciela np. zgubienia tytułu, dłużnika czy też osoby trzeciej. Utrata tytułu może też być wynikiem zdarzenia losowego. Nie ma też znaczenia, czy utrata była zawiniona, czy niezawiniona przez wierzyciela.

Postępowanie to jest prowadzone w sytuacji, kiedy klauzula wykonalności została nadana i powstał tytuł wykonawczy posiadający nadal moc wiążącą.

Postępowanie w przedmiocie ponownego wydania tytułu wykonawczego wszczynane jest, co do zasady, wnioskiem wierzyciela, który może zostać złożony w formie pisma procesowego albo ustnie do protokołu.

Sąd bada jedynie fakt utraty tytułu wykonawczego przez wierzyciela, poza zakresem jego kognicji inne okoliczności.

2. Zakres wniosku:

We wniosku określimy

  • sąd właściwy do złożenia wniosku
  • wszelkie elementy wymagane przez przepisy prawa,
  • okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku,
  • koszty związane ze złożeniem wniosku,
  • dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

opłaty jakie zobowiązany jest uiścić wnioskodawca

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN