Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości

  1. Cel złożenia wniosku:

 

Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli wniosek jest składany przez dłużnika powinien on wskazać, czy wnosi o głoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku.

Ponosi on odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

 

2. Zakres wniosku:

 

We wniosku określimy

  • wszelkie elementy wymagane przez przepisy prawa,
  • okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku oraz ich uprawdopodobnienie,
  • dowody, jakie należy przeprowadzić.

 

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

-          wskazać sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika,

       opłaty jakie zobowiązany jest uiścić wnioskodawca

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN