Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu

Wezwanie wspólnika do wyrównania strat z powodu zawyżenia wartości aportu

Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość.

Wspólnicy w spółce z o.o. mają dużą swobodę w ustalaniu wartości aportu, nie mają  obowiązku korzystania z  pomocy biegłych rewidentów czy specjalistów od wyceny.

Solidarny obowiązek wspólników, którzy wnieśli do spółki wkłady niepieniężne po cenie znacznie zawyżonej w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy, oraz członków zarządu, którzy wiedzieli o tym i zgłosili spółkę do rejestru, polega na wyrównaniu spółce brakującej wartości, tj. uzupełnieniu pokrycia różnicy między nominalną (deklarowaną) wartością wkładów niepieniężnych a ich wartością rzeczywistą w chwili podpisania aktu notarialnego o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy prawa wymagają, aby wartość aportu została zawyżona w stosunku do rzeczywistej jego wartości w sposób znaczny, co oznacza, że nie będzie dotyczyć to sytuacji, gdy aport przeszacowano nieznacznie.

Obowiązek wspólnika do wyrównania brakującej wartości wkładu istnieje niezależnie od możliwości przypisania mu winy (umyślnej czy nieumyślnej).

Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu staje się wymagalny, z chwilą gdy spółka wezwie wspólnika (członków zarządu) do zapłaty.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN