Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Wewnętrzna anonimowa procedura zgłaszania naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biura księgowego

Wewnętrzna anonimowa procedura zgłaszania naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biura księgowego

Opracowanie procedury zgłaszania naruszeń dla biura księgowego

W ramach usługi przygotowujemy dokumentację - wewnętrzną anonimową procedurę zgłaszania naruszeń przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 53 w/w ustawy, która określa:

 • osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń w biurze księgowym;
 • sposób odbierania zgłoszeń przez biuro księgowe;
 • sposób ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia w biurze księgowym, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
 • sposób ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia w biurze księgowym oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • zasady zachowania poufności przez biuro księgowe w przypadku ujawnienia tożsamości osób, o których mowa w pkt 4, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia;
 • rodzaj i charakter działań następczych podejmowanych przez biuro księgowe po odebraniu zgłoszenia;
 • termin usunięcia przez biuro księgowe danych osobowych zawartych w zgłoszeniach

Formularze dla biura księgowego

 • zawiadomienie na podstawie art. 72 ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • karta transakcji;
 • karta klienta;
 • formularz identyfikacyjny biura księgowego.
Cena netto 750,00 PLN
Cena z VAT 922,50 PLN