Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś powierzyć innej osobie dokonywanie w twoim imieniu czynności prawnych będziesz potrzebował umowy zlecenia.

Zakres umowy

W umowie określimy

  • przedmiot umowy,
  • regulacje dotyczące obowiązków zleceniobiorcy (dokonanie czynności prawnej, wykonywanie zlecenia w sposób wskazany przez zleceniodawcę, obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, udzielanie zleceniodawcy wiadomości o przebiegu sprawy),
  • regulacje dotyczące obowiązków zleceniodawcy (zwrot wydatków zleceniobiorcy),
  • regulacje dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • możliwość powierzenia przez zleceniobiorcę wykonania zlecenia osobie trzeciej  i związane z tym obowiązki,
  • regulacje dotyczące udzielania zaliczek przez zleceniodawcę,

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

  1. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
  2. wskazać załączniki, które powinny znaleźć się w umowie.
Cena netto 598,37 PLN
Cena z VAT 736,00 PLN