Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa wydawnicza dotycząca dzieła

Umowa wydawnicza dotycząca dzieła

1) Cel zawarcia umowy:

Zarówno twórca książki, krótkiego opowiadania czy też cykliczny publicysta życia społecznego w relacjach z wydawnictwem powinien określić swoje prawa i obowiązki w treści umowy

2) Zakres umowy:

W umowie określimy

a) przedmiot umowy oraz parametry dzieła wraz terminarzem prac,

b) regulacje dotyczące maszynopisu,

c) regulacje dotycząc wynagrodzenia w tym zasady dotyczące wypłaty zaliczki,

d) Regulacje określające zasady dotyczące przeprowadzania korekty w dziele

e) regulacje odnośnie terminu realizacji dzieła oraz konsekwencje zwłoki w realizacji umowy

f) regulacje dotyczące autorskich praw majątkowych.

3) Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

a) przygotować projekt dokumentu specyfikacja prac

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN