Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa wdrożeniowa

Umowa wdrożeniowa

1)         Cel zawarcia umowy:

Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych jest procesem, którego przebieg powinien być uregulowany w umowie

2)         Zakres umowy:

W umowie określimy

a)         przedmiot umowy:  postanowienia  w zakresie analizy przedwdrożeniowej,  umowy wdrożeniowej, kwestie prawno-autorskie oraz serwisu systemu, rodzaj umowy Agile /waterfall,

b)         regulacje dotyczące  instalacji i konfiguracji systemu, szkolenia pracowników, prac programistycznych,

c)         regulacje dotyczące regulacje dotyczące wysokości i formy zabezpieczenia,

d)         regulacje dotyczące odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne,

e)         regulacje dotyczące okresu gwarancji jakości prac w tym dokumentu ,

f)         regulacje dotyczące dokumentu gwarancyjnego w dacie odbioru ostatecznego,

g)         regulacje dotyczące zasady usuwania wad fizycznych robót (czas reakcji),

h)         regulacje dotyczące podwykonawstwa,

i)          regulacje dotyczące serwisu; zakres  usług typowych, zasad usuwania usterek, wprowadzanie drobnych modyfikacji systemu, zasady świadczenia usług konsultingowych oraz wsparcie techniczne

3)         Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy przygotować załączniki w zakresie zachowania poufności

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN