Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa outsorcingu informatycznego

Umowa outsorcingu informatycznego

1)         Cel zawarcia umowy:

Coraz częściej swoje cele w działalności biznesowej osiągamy poprzez powierzenie ich realizacji podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to także kwestii informatycznych.

2)         Zakres umowy:

W umowie określimy

a)         zakres outsorcingu ( tworzenie kopii zapasowych, opieka nad  serwerami czy stroną WWW. , zasady dostępu do sieci)

b)         regulacje określające typ outsorcingu, dzierżawa gotowych aplikacji rodzaj systemu wspomagającego za­rzą­dza­nie czy aplikacji e-commerce), dzierżawa czasu, pamięci na ser­we­rze

c)         regulacje dotyczące modelu ourso5rcingu w  przypadku modelu ASP - wynajem oprogramowania i systemów te­le­informacyjnych lub BPO  outsourcingu procesów biznesowych BPO lub hostingu internetowego, w których przedmiotem jest prowadzenie kompletnych systemów dziedzinowych

d)         regulacje dotyczące dodatkowych informatycznych: zarządzanie systemem i siecią, zarządzanie aplikacjami, zarządzanie środowiskiem komputerów osobistych,

e)         regulacje dotyczące pracowników,

f)         regulacje dotycząc praw autorskich odnośnie tworzonego oprogramowania w ramach realizacji umowy,

g)         regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,

h)         regulacje dotyczące okresu gwarancji jakości prac,

i)          regulacje dotyczące zasady usuwania wad fizycznych robót (czas reakcji),

j)          regulacje dotyczące zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad w przypadku braku reakcji wykonawcy na koszt wykonawcy,

k)         regulacje dotyczące sposobu weryfikacji zakresu posiadanych uprawnień,

l)          regulacje dotyczące wyłączności oraz poufności.

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN