Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o wykonanie screaningu i praw autorskich

Umowa o wykonanie screaningu i praw autorskich

1)            Cel zawarcia umowy:   

Przed przystąpieniem do realizacji jakiejkolwiek inwestycji warto pomyśleć, a czasami wręcz jest to konieczne, o profesjonalnej analizy odziaływania inwestycji na środowisko

2)            Zakres umowy:

W treści umowy określimy: 

a)         przedmiot umowy

b)         zasady przeprowadzonego przeglądu zgodności zamierzonej inwestycji z obowiązującymi przepisami prawnymi,

c)         zapisy uzasadniające wybór potencjalnych lokalizacji dla inwestycji,

d)         regulacje dotyczące przygotowania, w ramach prowadzonych działań analitycznych raportu w postaci analizy,

e)         regulacje dotyczące zakresu przedmiotowego analizy,

f)         regulacje dotyczące sposobu informowania o wynikach prac w ramach umowy,

g)         regulacje dotyczące odbioru, składania zastrzeżeń oraz ostatecznej akceptacji raportu z analizy,

h)         regulacje odnośnie kar umownych związanych z niewłaściwym wykonaniem analizy i/ lub raportu,

i)          regulacje dotyczące praw autorskich – zasady dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do raportu,

j)          regulacje dotyczące nośnika na którym został zamieszczony raport,

k)         regulacje dotyczące odstąpienia od realizacji umowy,  

l)          regulacje dotyczące poufności

m)        regulacje dotyczące gwarancji i zasad bezpieczeństwa.

3)          Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)         przygotować weryfikację dokumentów gwarancyjnych

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN