Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o wykonanie programu komputerowego i licencji

Umowa o wykonanie programu komputerowego i licencji

1)            Cel zawarcia umowy:   

Sprawy It w swojej firmie warto powierzyć specjalistom     

2)            Zakres umowy:

W umowie określimy:

a)         regulacje dotyczące przedmiotu umowy w postaci oprogramowani w tym specyfikację prac w tym zakresie,

b)         regulacje dotyczące zasad instalacji, konfiguracji, wdrożenia i administrowania programem,

c)         regulacje odnośnie poszczególnych etapów realizacji prac,

d)         regulacje odnośnie autorskich praw majątkowych,

e)         regulacje odnośnie udzielonej gwarancji,

f)         regulacje odnośnie usług serwisowych,

g)         regulacje odnośnie tajemnicy handlowej,

h)         regulacje odnośnie kar umownych z tytułu zwłoki w wykonywaniu poszczególnych etapów umowy

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN