Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o wykonanie prac projektowych przyszlej inwestycji budowlanej

Umowa o wykonanie prac projektowych przyszlej inwestycji budowlanej

1)            Cel zawarcia umowy:   

Warto powierzyć prace związane z realizacją przyszłej inwestycji budowlanej profesjonalnemu biuru architektonicznemu

 

2)            Zakres umowy:

W umowie określimy:

a)          regulacje dotyczące sposobu i procedury ustalania i wykonania projektu budowlanego,

b)         regulacje dotyczące realizacji dodatkowych prac przygotowujących realizację projektu 

m.in.  pozwolenie na budowę, nadzór autorski nad realizacją inwestycji,

c)         regulacje dotyczące zakresu i rodzaju udzielonego pełnomocnictwa,

d)         regulacje dotyczące akceptacji prac na poszczególnych etapach, uzyskiwania niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń wymaganych przez przepisy prawa,

e)         regulacje dotyczące odbioru prac i zgłaszania poprawek,

f)         regulacje dotyczące zasad uiszczania płatności,

g)         regulacje dotyczące autorskich praw majątkowych do projektów,

h)         regulacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu wad projektu i realizowanej w oparciu o niego inwestycji,

i)          regulacje dotyczące gwarancji,

j)          regulacje dotyczące kar umownych w przypadku zwłoki.

 

 

3)            Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)         przygotować kompletny wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji budowlanej

b)         dokument pełnomocnictwa dla działań przed organem budowlanym

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN