Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o wykonanie oceny stanu bezpieczeństwa danych

Umowa o wykonanie oceny stanu bezpieczeństwa danych

1)            Cel zawarcia umowy:   

Spokojne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uregulowania kwestii ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

 

2)            Zakres umowy:

W umowie określimy

a)        przedmiot analizy obejmującej: inwentaryzację zbiorów danych osobowych  przetwarzanych, określenie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych, analizę spełniania obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania klauzul informacyjnych, 

b)        regulacje odnośnie określanie zasad powierzania przetwarzania danych osobowych,

c         regulacje dotyczące zasad przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania obowiązków rejestracji zbiorów danych osobowych,

d)        regulacje dotyczące zasad przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania obowiązku zapewnienia środków technicznych  i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych: ocena systemów bezpieczeństwa, wymogów funkcjonalnych, zabezpieczenia budynków i pomieszczeń,

e)         regulacje dotyczące przedmiotu raportu  stanowiącego podsumowanie materii podlegającej kontroli ze szczególnym uwzględnieniem procedur oraz praktyk  związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych

f)         regulacje dotyczące  opracowania w ramach wykonania umowy dokumentacji wewnętrznej,

h)         regulacje dokonania w ramach umowy zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO,

i)          regulacje dotyczące poufności

j)          regulacje dotyczące terminów wykonania poszczególnych prac,

k)         regulacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu wykonania umowy oraz kary umowne,

l)          regulacje dotyczące odbioru poszczególnych prac,

ł)         regulacje dotyczące praw autorskich do utworów powstałych w ramach wykonania umowy.  

3)            Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)        przygotować umowę o powierzenie danych osobowych,

b)         dokonać zgłoszenia wniosku do GIODO,

c)         przygotować dokument polityka prywatności.

Cena netto 60,16 PLN
Cena z VAT 74,00 PLN