Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o świadczenie usług doradztwa

Umowa o świadczenie usług doradztwa

1)            Cel zawarcia umowy:   

Stały nadzór informatyków nad systemem zwiększa bezpieczeństwo prawne prowadzonej sieci działalności 

2)            Zakres umowy:                

W umowie określimy:

a)         regulacje dotyczące zakresu doradztwa opinie, ekspertyzy, konsultacje,

b)         określenie terminu początkowego realizacji całej usługi oraz zasad realizacji poszczególnych czynności w ramach usługi czynności,

c)         regulacje dotyczące zasad przekazywania poszczególnych prac oraz zasad zgłaszania uwag i zastrzeżeń oraz uzupełnień  do wykonywanych prac,

d)         regulacje dotyczące parametrów świadczonych usług, terminów ich wykonywania,   

e)         regulacje dotyczące kary umownej w przypadku nienależytego wykonywania umowy

f)         regulacje dotyczące autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach wykonywani a umowy,

g)         regulacje odnośnie gwarancji i serwisu.  

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN