Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o przeprowadzenie badania finansowego

Umowa o przeprowadzenie badania finansowego

1)            Cel zawarcia umowy:   

Zlecając przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi należy szczegółowo określić obowiązki stron umowy

.

2)            Zakres umowy:

W umowie określimy

a)         przedmiot umowy: zakres i cel badania,

b)         regulacje dotyczące harmonogramu realizowanych w toku czynności,

c)         ustalenia dotyczące treści opinii odnośnie prawidłowości  i rzetelności sprawozdania finansowego, raportu z badania oraz wystąpienie do Zarządu z listą uzasadnionych uchybień w treści sprawozdania,

d)         regulacje dotyczące sposobu przekazywania dokumentów,

e)         regulacje odnośnie procedury i listy dokumentów podlegających badaniu,

f)         regulacje dotyczące czynności dodatkowych,

g)         regulacje dotyczące wystąpień po-kontrolnych.

 

3)            Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy :

a)         przygotować pełnomocnictwo dla biegłego w sytuacji  konieczności uzyskania wsparcia w zakresie kontaktów z urzędami podatkowymi,

b)         wniosek do KRS w zakresie zgłoszenia przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  

Cena netto 950,00 PLN
Cena z VAT 1 168,50 PLN