Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawowym typem umowy o pracę, najbardziej preferowanym, ponieważ najlepiej chroni prawa pracownika;

Umowa o pracę musi określać:

 • strony umowy, czyli określać, kto jest pracodawcą, a kto pracownikiem;
 • rodzaj umowy, czy jest to umowa na czas określony, na czas nieokreślony, czy na okres próbny;
 • datę jej zawarcia
 • warunki pracy i płacy, w szczególności:
 • rodzaj pracy, np. poprzez określenie zawodu, funkcji, stanowiska pracy lub opisu charakteru pracy lub czynności;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • Jest to miejsce, w którym pracownik stale wykonuje swoje obowiązki pracownicze. W niektórych przypadkach, kiedy wynika to z rodzaju pracy np. kierowca, miejsce pracy określa się zmiennie, dostosowują je do faktycznego miejsca wykonywania pracy.
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.
 • Pracodawca może ustalić wynagrodzenie i jego wysokość zarówno w sposób bezpośredni, czyli wymienić jego składniki oraz wysokość w umowie o pracę, jak i pośredni, na przykład poprzez uregulowanie tej kwestii w Regulaminie wynagradzania.
 •  wymiar czasu pracy, który może być wskazany w Regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy lub indywidualnie w umowie poprzez wskazanie
 • termin rozpoczęcia pracy.

 

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

 • Na pracodawcy, który wypowiada pracownikowi umowę zawartą na czas nieokreślony ciąży obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych przyczyna taka powinna być konkretna i zrozumiała dla pracownika. Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 KP (wyr. SN z 13.10.1999 r., I PKN 304/99), co wiąże się z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę przez pracodawcę
Cena netto 250,00 PLN
Cena z VAT 307,50 PLN