Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Cel zawarcia umowy

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebował wykonania umowy o konkretnym rezultacie.

Zakres umowy

W umowie określimy

  • przedmiot umowy,
  • regulacje dotyczące obowiązków przyjmującego zamówienie (wykonanie dzieła, dostarczenie materiału, wydanie działa, poinformowania zamawiającego o przeszkodach w wykonaniu dzieła),
  • regulacje dotyczące obowiązków zamawiającego (dostarczenie materiału, obowiązek współdziałania, odbiór dzieła),
  • termin wykonania dzieła,
  • możliwość powierzenia przez przyjmującego zamówienie wykonania dzieła osobie trzeciej,
  • regulacje dotyczące opóźnienia w wykonaniu dzieła,
  • regulacje dotyczące rękojmi  za wady dzieła

 Usługa dodatkowa

         Dodatkowo możemy:

  1. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy.
Cena netto 718,70 PLN
Cena z VAT 884,00 PLN