Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu

Cel zawarcia umowy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, której charakter wymaga posiadania dużej floty samochodów, może skorzystać z możliwości najmu pojazdów, jeżeli jego środki finansowe nie pozwalają na ich zakup.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków wynajmującego (oddanie przedmiotu najmu do używania, nakłady na rzecz, naprawy, ubezpieczenie,  zapewnienie zastępczego przedmiotu najmu),
 • regulacje dotyczące obowiązków najemcy (nakłady na rzecz, naprawy, sposób używania rzeczy najętej),
 • regulacje dotyczące możliwości oddania rzeczy najętej w podnajem,
 • regulacje dotyczące rękojmi rzeczy najętej,
 • regulacje dotyczące wydania i zwrotu przedmiotu najmu,
 • regulacje dotyczące przypadku kradzieży przedmiotu najmu,
 • regulacje dotyczące zasad użytkowania przedmiotu najmu (okres eksploatacji, osoby uprawnione do używania rzeczy najętej, obszar, na którym przedmiot ten będzie używany),
 • regulacje dotyczące zabezpieczenia świadczeń wzajemnych stron umowy (kaucja, zastawa, kara umowna).

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować wzór protokołu odbioru przedmiotu najmu,
 2. zabezpieczyć płatność należności wynikających z umowy poprzez weksel in blanco,
 3. przygotować wzór oświadczenia o podaniu się egzekucji.
Cena netto 598,37 PLN
Cena z VAT 736,00 PLN