Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa leasingu

Umowa leasingu

Cel zawarcia umowy

Umowa leasingu jest dla przedsiębiorcy działającego na rynku e-commerce korzystnym rozwiązaniem, gdyż umożliwia mu nabycie do firmy mienia, bez konieczności dysponowania gotówką lub zaciągania kredytu.

Zakres umowy

W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • regulacje dotyczące obowiązków finansującego (nabycie rzeczy dla korzystającego, oddanie rzeczy do używania i pobierania pożytków, wydanie dokumentów związanych z przedmiotem leasingu),
 • regulacje dotyczące obowiązków korzystającego (zapłata rat wynagrodzenia, konserwacja, naprawy, umożliwienie finansującemu sprawdzenie rzeczy, nakłady na rzecz),
 • sposób korzystania z przedmiotu leasingu (możliwość dokonywania zmian przez korzystającego,
 • regulacje dotyczące wydania przedmiotu leasingu (termin, koszty),
 • harmonogram spłat rat wynagrodzenia,
 • regulacje dotyczące przypadku utraty przedmiotu leasingu przez korzystającego,
 • regulacje dotyczące kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
 • regulacje dotyczące rękojmi przedmiotu leasingu,
 • regulacje dotyczące możliwości oddania przedmiotu leasingu do używania osobie trzeciej,
 • regulacje dotyczące przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego,
 • regulacje dotyczące zabezpieczenia świadczeń wzajemnych stron umowy (kara umowna)

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować wzór protokołu odbioru przedmiotu leasingu,
 2. zabezpieczyć wykonanie umowy poprzez weksel in blanco,
Cena netto 990,00 PLN
Cena z VAT 1 217,70 PLN