Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji

Cel zawarcia umowy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym pewne produkty i dostarczającym je do klienta lub chciałbyś takie produkty kupić w ramach prowadzonej przez siebie działalności, ponadto myślisz o stałej współpracy w tym zakresie, pomożemy Ci przygotować odpowiednią umowę.

 Zakres umowy

         W umowie określimy

 • przedmiot umowy,
 • zasady współpracy pomiędzy stronami umowy oraz czas jej trwania,
 • regulacje dotyczące obowiązków dostawcy (wytworzenie rzeczy, dostarczenie ich do odbiorcy, umożliwienie odbiorcy sprawdzenia jakości rzeczy oraz procesu produkcji),
 • regulacje dotyczące obowiązków odbiorcy (odbiór rzeczy, zapłata ceny),
 • możliwość powierzenia wytworzenia produktu osobie trzeciej,
 • stronę umowy zobowiązaną do dostarczenia materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu,
 • częstotliwość dostaw,
 • regulacje dotyczące czasu, miejsca, ilości i sposobu dostarczenia przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy,
 • regulacje dotyczące zwłoki dostawcy w realizacji umowy,
 • regulacje dotyczące kosztów zawarcia umowy,
 • regulacje dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

 1. przygotować dokumenty służące zabezpieczeniu umowy: weksel,
 2. zawrzeć w umowie karę umowną zabezpieczającą niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy lub umowne prawo odstąpienia,
 3. przygotować wzór dokumentów związanych z zawarciem umowy (dokument wydania przedmiotu umowy, harmonogram dostaw),
 4. wskazać opłaty, które strony są obowiązane uiścić w związku z zawarciem umowy.

 

Cena netto 980,00 PLN
Cena z VAT 1 205,40 PLN