Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej

Rejestracja znaku towarowego Unii Europejskiej

Zgłaszając znak towarowy do rejestracji w kraju pochodzenia, czyli np. w Polsce, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia w tym kraju, można uzyskać ochronę we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres i prawa wynikające z udzielenia ochrony na znak towarowy są takie same jak te uzyskane bezpośrednio w kraju pochodzenia.

Zgłoszenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej może być dokonane zarówno bezpośrednio w Urządzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej Urząd OHIM w Alicante).


Jak to wygląda w praktyce?

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego należy dokonać bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w jednym z następujących sposobów:

  • drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Urzędu,
  • pocztą na adres EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante,
  • osobiście w recepcji Urzędu EUIPO w Alicante,
  • faksem.

Znak towarowy Unii Europejskiej może zostać zgłoszony do rejestracji samodzielnie przez Zgłaszającego bądź przez jego pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe jedynie dla wnioskodawców, którzy są osobami fizycznymi bądź prawnymi niemającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego / handlowego na terenie Unii Europejskiej.

Zgłaszający zobowiązany jest wskazać język, w którym dokonuje zgłoszenia. Może to być którykolwiek z języków urzędowych Unii Europejskiej. Powinien podać również drugi język z pięciu języków Urzędu UE ds. Własności Intelektulnej (hiszpański, niemiecki, angielski, francuski lub włoski). Drugi język musi różnić się od pierwszego języka.


Opłaty za zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego

Podstawowa opłata za zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego wynosi 1000 EURO w jednej klasie, natomiast gdy chcemy dokonać zgoszenia drogą elektroniczną, koszt wynosi 850 EURO w jednej klasie.

Opłata za drugą klasę wynosi 50 EURO, a za każdą kolejną wskazaną klasę 150 EURO.

Opłatę za zgłoszenie należy uiścić w ciągu jednego miesiąca od daty przedłożenia zgłoszenia, tak, by data wpływu opłaty została uznana za datę dokonania zgłoszenia.

 

Zakres usługi:

Kompleksowa obsługa procesu rejestracji znaku towarowego.

 

Cena netto 1 850,00 PLN
Cena z VAT 2 275,50 PLN