Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew

  1. Cel wniesienia pisma procesowego:

 

Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Skutkiem nie złożenia odpowiedzi na pozew jest pominięcie przez sąd twierdzeń i dowodów złożonych w późniejszym czasie jako spóźnionych. Strona może uprawdopodobnić, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Odpowiedź na pozew powinna spełniać tzw. ogólne warunki pisma procesowego.

Złożenie odpowiedzi na pozew jest wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

 

2. Zakres pisma procesowego:

 

W piśmie określimy

  • niezbędne elementy, jakie powinno zawierać pismo procesowe,
  • zarzuty, twierdzenia i dowody,
  • sąd właściwy do wniesienia odpowiedzi na pozew,
  • szczegółowe uzasadnienie pisma procesowego.

3. Usługa dodatkowa

Dodatkowo możemy:

-          wskazać załączniki, jakie należy załączyć do pisma.

Cena netto 100,00 PLN
Cena z VAT 123,00 PLN