Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs
Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa

Cel zawarcia umowy:

Na różnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, potrzebny jest inny system, nowe rozwiązanie informatyczne dostosowane do aktualnych potrzeb firmy, dynamiki rozwoju biznesu. Wdrożenie rozwiązań informatycznych jest to, bez względu na kondycję finansową firmy, zawsze powazny koszt. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa i organizacje zawsze szukają rozwiązań optymalnych, zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i ceny. By wybrać najlepsze rozwiązanie informatyczne, warto zlecić wyspecjalizowanym podmiotom przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, która pozwoli na ustalenie faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa. Nizebędne w tym celu będzie sporządzenie umowy dotyczącej wykonania analizy przedwdrożeniowej.

Zakres umowy:

Umowa na wykonanie analizy przedwdrożeniowej zawiera:

  • wskazanie obowiązków wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia testów,
  • regulacje dotyczące rodzajów testów: jednostkowe, akceptacyjne, integracyjne,
  • regulacje dotyczące opracowanie harmonogramu testów oraz zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów testów,
  • regulacje dotyczące zasad dokonywania odbiorów (w tym odbioru warunkowego) na podstawie przeprowadzonych testów,
  • regulacje odnośnie prawa zamawiającego do prowadzenia własnych, niezależnych testów (audytu zewnętrznego),
  • regulacje dotyczące zarządzania zmianą w tym procedury kontroli zmian oraz zarządzania zmianą,
  • regulacje dotyczące wymaganej wysokości i formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
  • regulacje dotyczące odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, sposobu usuwania wad oraz podwykonawstwa.

Ponadto, w ramach usługi przygotowania umowy, możemy wykonać analizę załączników przedkładanych w związku z zawieraniem umowy w zakresie analizy przedwdrożeniowej.

Cena netto 800,00 PLN
Cena z VAT 984,00 PLN