Masz pytanie? Zamów abonament

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Blog - prawo dla firm

 • Wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych wydawanych na receptę? Od 1 lipca 2019

  Autor: Paulina Banak   Data: 27 lutego 2019

  Jeszcze w tym roku będzie możliwa wysyłkowa sprzedaż produktów, które lekarz zapisuje na receptę. 1 lipca 2019 roku w sposób zasadniczy zmienią się przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzając pod pewnymi warunkami dopuszczalność prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych na receptę.

  Czytaj dalej
 • Zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące elektronicznych recept

  Autor: Paulina Banak   Data: 18 października 2018

  Wprowadzenie e-recept to duże ułatwienie zarówno dla pacjentów, jak i wszystkich pracowników medycznych. Elektroniczne recepty usprawnią obsługę pacjentów oraz zapewnią szybszy dostęp do danych medycznych. Wśród innych zalet można wymienić chociażby oszczędność czasu lekarza i pacjenta, wyeliminowanie problemu fałszowania recept, poprawę całego procesu wykupywania leków, w tym uszczelnienie kontroli nad obiegiem leków.

  Czytaj dalej
 • ACTA 2, czyli dyrektywa unijna dotycząca praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

  Autor: Paulina Banak   Data: 24 września 2018

  Parlament Europejski 12 września br. po raz drugi głosował nad skierowaniem do dalszych prac Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym ryku cyfrowym. Pierwsze głosowanie odbyło się w lipcu, jednak wówczas nie uzyskano wymaganej większości, aby dalej procedować akt prawny. Mimo niesłabnących kontrowersji wokół dyrektywy i ścierania się spornych stanowisk zadecydowano, że prace nad ACTA 2 powinny być kontynuowane. Co się zmieni i kogo zmiany dotyczą?

  Czytaj dalej
 • Biuro księgowe a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu cz. II

  Autor: Paulina Banak   Data: 29 sierpnia 2018

  W pierwszej części artykułu dużo miejsca poświęciliśmy dokumentacji, jaką powinno posiadać biuro rachunkowe w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pienieniach i finansowaniu terroryzmu. Jednakże posiadanie takiej dokumentacji, jak również wykonanie analizy ryzyka to tylko część obowiązków nałożonych na biura księgowe. W części drugiej przybliżymy większość z pozostałych obowiązków nałożonych na instytucję obowiązaną w związku w ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 roku.

  Czytaj dalej
 • Biuro księgowe a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu cz. I

  Autor: Paulina Banak   Data: 3 sierpnia 2018

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 roku. Konieczność uchwalenia ustawy wynikała z potrzeby doprowadzenia do zgodności prawa polskiego z regulacjami unijnymi, w tym konieczności wdrożenia wymogów określonych m. in. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

  Czytaj dalej
 • Co warto wiedzieć o ochronie wizerunku?

  Autor: Paulina Banak   Data: 1 sierpnia 2018

  Przepisy prawa regulują i ograniczają uprawnienie do rozpowszechniania wizerunku. Nawet wykorzystywanie wizerunków osób powszechnie znanych nie jest dowolne i podlega ograniczeniom. Kiedy i w jakich celach można wykorzystywać wizerunek osób zgodnie z prawem?

  Czytaj dalej
 • Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Autor: Paulina Banak   Data: 1 sierpnia 2018

  Od 9 lipca 2018 roku obowiązują krótsze terminy przedawnienia roszczeń. Tego dnia weszła w życie ustawa zakładająca między innymi zmianę podstawowych terminów przedawnienia roszczeń, wskazanych w art. 118 kodeksu cywilnego. Jak stosować przepisy dotyczące zmiany terminów przedawnienia w odniesieniu do roszczeń powstałych przed i po wejściu w życie ustawy zmieniającej?

  Czytaj dalej
 • Tajemnica przedsiębiorstwa lepiej chroniona za sprawą nowej dyrektywy UE

  Autor: Paulina Banak   Data: 20 czerwca 2016

  Ujednolicona i skuteczniejsza ochrona prawna tajemnic przedsiębiorstwa na terenie całej Unii Europejskiej to priorytetowy cel najnowszej dyrektywny z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

  Czytaj dalej
 • Zmiany w przepisach dotyczących wprowadzania produktów na rynek

  Autor: Paulina Banak   Data: 2 maja 2016

  Każdy producent, importer i dystrybutor, w tym sprzedawca, wprowadzając produkty na rynek, zapewnia, że spełniają one wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów lub środowiska. 20 kwietnia weszła w życie nowa ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, której celem jest jeszcze większe bezpieczeństwo konsumentów. 

  Czytaj dalej
 • Rejestracja znaków towarowych - szybsza i tańsza

  Autor: Anna Stępniewska   Data: 13 kwietnia 2016

  Nowelizacja przepisów Prawa własności przemysłowej zmienia system rozpatrywania zgłoszeń przez Urząd Patentowy, dzięki czemu skróci się czas oczekiwania przedsiębiorcy na rejestrację znaku towarowego - z ponad roku do ok. siedmiu miesięcy od momentu zgłoszenia. Zmianę dopełnia rozporządzenie MR obniżające opłaty rejestracyjne.

  Czytaj dalej
 • Nowy katalog wzorców uchwał w Systemie S24

  Autor: Piotr Warchoł   Data: 5 kwietnia 2016

  1 kwietnia 2016 roku zarejestrowane poprzez system informatyczny, System S24, spółki jawne, komandytowe oraz z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymały nowy katalog wzorców uchwał pomocny w procedurze rejestracji elektronicznej.

  Czytaj dalej